Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

afraidoflife

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

afraidoflife
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
3019 fbde 500
afraidoflife
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
5018 9a42
Reposted fromdailylife dailylife vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
afraidoflife
Co się z nami dzieje? Czego my szukamy?
— Federico Moccia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
9013 df4d 500
afraidoflife
4809 5d35 500

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife

July 11 2018

afraidoflife
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
9697 d836
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
uświadomienie sobie, że zasługuję na więcej było nawżniejszą rzeczą.
— xxx
afraidoflife
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
afraidoflife
afraidoflife
1307 416b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl