Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

afraidoflife
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
9697 d836
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
afraidoflife
uświadomienie sobie, że zasługuję na więcej było nawżniejszą rzeczą.
— xxx
afraidoflife
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
afraidoflife
afraidoflife
1307 416b
afraidoflife
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viadancingwithaghost dancingwithaghost
afraidoflife
Yosemite National Park
afraidoflife
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viapassionative passionative
afraidoflife
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
afraidoflife
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
afraidoflife
5065 eb6e 500
Reposted fromGodislove Godislove viaimpulsivee impulsivee
afraidoflife
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaimpulsivee impulsivee
afraidoflife
afraidoflife
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
afraidoflife
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
afraidoflife
Night air, good conversation, and a sky full of stars can heal almost any wound.
— Beau Taplin, Remedy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl