Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

afraidoflife
0015 8a9d
Reposted fromscorpix scorpix viaseleneskin seleneskin
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viaimpulsivee impulsivee
afraidoflife
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski

September 25 2017

afraidoflife
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
afraidoflife
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viaseleneskin seleneskin
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaweruskowa weruskowa

September 22 2017

afraidoflife
Najgorsze uczucie jakiego doświadczyłem do tej pory? To, że nikt na mnie nie czeka, nie myśli o mnie i nie cieszy się na mój widok
2308 8d8b 500
Reposted fromunco unco viaseleneskin seleneskin
afraidoflife
Pragnę by ktoś o mnie walczył, zabiegał, pokazał, że kocha i tęskni.

September 21 2017

afraidoflife
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
afraidoflife
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
afraidoflife
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viaseleneskin seleneskin
afraidoflife
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough viaseleneskin seleneskin
afraidoflife
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseleneskin seleneskin
afraidoflife
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaseleneskin seleneskin
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaseleneskin seleneskin
afraidoflife
  Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego! Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromIriss Iriss viaseleneskin seleneskin
afraidoflife
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl