Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

afraidoflife
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasziiiz sziiiz
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viagofuckyourself gofuckyourself
afraidoflife
kurwa mać
— .
afraidoflife
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
afraidoflife
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viagofuckyourself gofuckyourself
afraidoflife
A może ja po prostu nie mam talentu do radości?
— A. Osiecka, Ćma

January 13 2018

afraidoflife
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaboli boli
afraidoflife
9271 c20d 500
Reposted fromdobby dobby viaboli boli
afraidoflife
5275 7c06 500
Reposted from777727772 777727772 viagofuckyourself gofuckyourself
afraidoflife
afraidoflife
sam się dziwię ile można znieść
— Kortez 'Od dawna już wiem'
afraidoflife
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute viagofuckyourself gofuckyourself
afraidoflife
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
afraidoflife
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
afraidoflife
Reposted fromFlau Flau viaweruskowa weruskowa
afraidoflife
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— "13 powodów" - S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viaweruskowa weruskowa
afraidoflife
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa
afraidoflife
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viawezsplyn wezsplyn
afraidoflife
afraidoflife
Nikt nie ma wszystkiego, czego pragnie. Niektórzy są pozbawieni najważniejszego, inni czegoś mniej istotnego. Ale trwanie w poczuciu krzywdy i urazy wobec ludzi, którzy mają to, czego my nie mamy, odbiera nam możliwość zamknięcia sprawy, ukojenia i pójścia dalej.
— Zofia Milska-Wrzosińska w rozmowie z Agnieszką Jucewicz, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl