Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

afraidoflife
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
afraidoflife
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
afraidoflife
4130 8010 500
Warsaw, I love you more and more
Reposted fromohhh ohhh viawetryagain wetryagain
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

afraidoflife
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpulsivee impulsivee
afraidoflife
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viaimpulsivee impulsivee
afraidoflife
afraidoflife
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
afraidoflife
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viaimpulsivee impulsivee
afraidoflife
Śniłeś mi się dzisiaj, co Cię naszło by nawiedzać mnie w snach?
afraidoflife
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.

May 19 2017

afraidoflife
8530 5f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
afraidoflife
8498 4598 500
#Ilovewine
afraidoflife
0127 70c2
afraidoflife
Nie cierpię ludzi i miejsc bez wad. Myślę, że prawdziwie doskonała istota byłaby strasznie niezajmująca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
afraidoflife
Reposted fromkrzysk krzysk viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
afraidoflife
9266 f341 500
only you.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
afraidoflife
W zasadzie to całe życie chciałam być dziewczyną, w której łatwo się zakochać i wszyscy chcą, żeby dobrze się jej wiodło, bo przecież jest super.
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viacytaty cytaty
afraidoflife
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl